Terapia pedagogiczna

/oferta dla dzieci/

REEDUKACJA DLA OSÓB/DZIECI z problemami szkolnymi – zajęcia indywidualne /terapeuta – reedukator/

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCHI WCZESNOSZKOLNYCH

ZAJĘCIA STYMULUJĄCE NAUKĘ CZYTANIA, PISANIA i innych umiejętności szkolnych /terapeuta –pedagog, logopeda, terapeuta SI/

  • Indywidualne
  • Grupowo – (3-4 dzieci)

DLA INSTYTUCJI – FIRM, MEDIÓW, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

  • PRACA NAD WIZERUNKIEM /terapeuta medialny z wieloletnim doświadczeniem w reklamie, biznesie/
  • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • DIAGNOZA I TERAPIA GŁOSOWA
  • KURSY I SZKOLENIA