Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA / DARMOWY PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI OD 1- MIESIĄCA ŻYCIA DO 6-7 lat/

RODZICE DZIECI URODZONYCH ZA WCZEŚNIE
JUŻ NA ODDZIALE UZYSKACIE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH DALSZEJ POMOCY WASZYM DZIECIOM W ZAKRESIE WSPIERANIA WASZEJ RODZINY I ROZWOJU WASZYCH DZIECI.

CZEKAJĄ NA WAS SPECJALIŚCI:

- FIZJOTERAPEUCI
- NEUROLOGOPEDZI
- PSYCHOLODZY
- PEDAGODZY
- TERAPEUCI METOD INTERGRACJI SENSORYCZNEJ I STYMULACJI FUNKCJI SŁUCHOWYCH

W RAMACH WWRDZ PROWADZIMY DIAGNOZĘ I TERAPIĘ FUNKCJI SŁUCHOWYCH I WZROKOWYCH ORAZ TRENINGI ZACHOWAŃ TRUDNYCH U DZIECI

PROCEDURA - DLA WCZEŚNIAKÓW
Rodzice dzieci przy wypisie otrzymują od lekarza informację o rodzaju zaburzenia i stanie zdrowia dziecka oraz informację od konsultującego oddział neurologopedy . Rodzice zameldowani w Krakowie zgłaszają się do Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11 tel. + 48 (12) 412 15 66 gdzie zespół specjalistów orzeka o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Na podstawie tej opinii dzieci trafiają do nas i obejmowane są opieką./dotyczy tylko wcześniaków lub starszych dzieci z zaburzonym słuchem lub wzrokiem/
Rodzice nie zameldowani w Krakowie muszą uzyskać opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w miejscu zamieszkania.

Rodzice dzieci W WIEKU OD URODZENIA DO WIEKU SZKOLNEGO mogą starać się o OPINIĘ o potrzebie wczesnego wspomagania również w innych Publicznych Poradniach PP.