Oferta

Indywidualna Symulacja Słuchu

dr K. Johansena

Metoda adresowana jest do wszystkich — dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają zaburzenia uwagi słuchowej, problemy z przetwarzaniem słuchowym.

Zalecana w terapii osób:
- z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
- z dysleksją,
- z ADHD,
- z zaburzeniami koncentracji,
- z zaburzeniami uwagi słuchowej,
- z zaburzeniami percepcji słuchowej,
- z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
- z osobami z porażeniem mózgowym,
- z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
- z osobami z autyzmem.

Diagnoza opiera się na badaniu profesjonalnym sprzętem audiometrii tonalnej oraz teście dychotonicznym.
Program terapeutyczny w formie indywidulanie filtrowanej muzyki nagrywany jest na płyty, których dziecko, dorosły słucha w domu /10 minut dziennie/.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również m.in.:

- zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
- czytanie,
- rozumienie mowy oraz artykulację,
- harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
- utrzymanie równowagi
- koordynację ruchów
- motorykę

Więcej informacji o metodzie znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem www.johansen-ias.pl

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do Prywatnego Centrum Terapii Mowy GADUŁA w Krakowie.