Terapia mowy

oferta dla dzieci i dorosłych

  • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA /logopeda/
  • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA ZE WSTĘPNĄ OCENĄ FUNKCJI MOTORYCZNYCH – /logopeda z certyfikatem terapeuty SI/
  • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA Z WYDANIEM OPINII /logopeda/
  • DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA – /neurologopeda/
  • DIAGNOZADOROSŁYCH Z PROBLEMAMI Z DYKCJĄ EMISJĄ GŁOSU, NIEPŁYNNOŚCIĄ /terapeuci medialni, logopeda, terapeuta głosu/
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA /logopeda/
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNO- PEDAGOGICZNA /logopeda-pedagog/
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA Z ĆWICZENIAMI Z PROGRAMU ZABURZEŃ SI /certyfikowany terapeuta SI logopeda/
  • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DLA OSÓB Z AFAZJĄ /logopeda/
  • INDYWIDUALNA METODA STYMULACJI SŁUCHU DR JOHANSENA