Nasi Terapeuci

WYKAZ SPECJALISTÓW PRZYJMUJĄCYCH W PCTM „GADUŁA”

Imię i Nazwisko Charakterystyka

mgr GRAŻYNA BILLEWICZ

od 2000 r. dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni „GADUŁA” a od 2013 również Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „GADUŁA”, z wykształcenia pedagog, psycholog, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, provider metody stymulacji słuchu Johansena, autorka publikacji z dziedziny logopedii.

mgr Agnieszka Bodzioch

od 2000 r.współpracuje z Niepubliczną Poradnią „Gaduła”, z wykształcenia pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta komunikacji pozawerbalnej, terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, provider metody stymulacji słuchu Johansena, specjalista w zakresie wczesnej interwencji dziecięcej.

mgr Mirosława Kurowska

od 2005 r. współpracuje z Niepubliczną Poradnią „Gaduła”, z wykształcenia oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta komunikacji pozawerbalnej, terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, provider metody stymulacji słuchu Johansena, specjalista w zakresie wczesnej interwencji dziecięcej.
mgr Agata Drozd od 2014 r. współpracuje z Niepubliczną Poradnią „Gaduła”, z wykształcenia psycholog kliniczny z doświadczeniem w zakresie diagnostyki i terapii dzieci, psychoterapeuta

mgr Małgorzata Klamra

od 2014 r. współpracuje z Niepubliczną Poradnią „Gaduła”, z wykształcenia psycholog kliniczny z doświadczeniem w zakresie diagnostyki i terapii dzieci i dorosłych. .Prowadzi treningi dla rodziców i dzieci z problemami wychowawczymi, adaptacyjnymi, pracuje z osobami z autyzmem. Współpracuje również z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego „Gaduła." prowadząc szkolenia.

mgr Rita Beldis

od 2013 r. współpracuje z Niepubliczną Poradnią „Gaduła” z wykształcenia pedagog, śpiewaczka, specjalistka z zakresu reklamy i wizerunku, była solistka Opery Krakowskiej, obecnie prowadzi zajęcia z dorosłymi z zakresu dykcji, emisji głosu, nauki śpiewu, pracy nad wizerunkiem i umiejętności wystąpień publicznych. Współpracuje również z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” prowadząc warsztaty z zakresu emisji głosu.